Vybudování laboratorního provozu a zázemí pro zaměstnance - instalace zdravotechnických zařízení, ústředního topení, vzduchotechniky, rozvodů elektro, stavební práce