Odstranění zemní vlhkosti vč. sanace vnitřních konstrukcí