Předmětem revitalizace byla především výměna výplní otvorů, oprava svislé hydroizolace, zateplení fasády a střechy, rekonstrukce ZTI, ÚT a elektroinstalace a s tím související práce.
Termín realizace: 09/2015-07/2016