Kompletní rekonstrukce a přestavba původně bytového domu na školící středisko soukromé IT společnosti. Práce zahrnovaly především výměnu šikmé střechy, oken a dveří, rekonstrukce interiérů - nové vnitřní omítky, podlahy, zdravotechnické instalace, elektroinstalace, opravu oplocení a rekultivaci pozemku ad.
Termín realizace: 10/2013 - 05/2013