Zateplení fasády, výměna výplní otvorů, nové ocelové zábradlí zábradlí balkonů, zřízení nových balkonů nad hl. vstupem.
Termín realizace: 08/2013-08/2014