Rekonverze stávajícího polyfunkčního objektu bývalé pletárny v areálu VÚP na novou funkci - Vědecko-technický park. Provedli jsme zateplení střešního pláště,zateplení obvodového pláště, repas střešních světlíků, výměnu výplní otvorů.
Termín realizace: 09/2014-01/2015